Дел од нашата палета на производи

Хартиени цевки за хартиена, текстилна и друга индустрија кои можат да бидат приоизведени од различни видови на хартија со и без печат.

Хартиени цевки за производство печатење и премотување на ПЕ, ПП и други видови на фолии , како и хартиени цевки за маркетинг и други активности

Хартиените цевки се достапни со следниве димензии и карактеристики: ф-12,7мм до ф-100мм со дебелина на ѕид од 1,5мм до 10,5мм, должина до 2,5м. Изработени од сино сив картон, шренц, крафт, флутинг, теслајнер и други материјали по барање на купувачот.