За Ролокрафт

РОЛОКРАФТ доо - Скопје е компанија основана во 2008 година за производство на хартиени цевки од различни хартиени материјали со димензии и карактеристики според потребите на купувачите.

Во својата производсвена програма, материјалите и технологијата обезбедуваат 100% рециклирање на нашите производи.

Производствената програма ги вклучува следниве групи на 100% еколошки разградливи производи: хартиени цевки, хартиени хилзни и кутии од хартиени хилзни.