Хартиени хилзни

Хартиените хилзни се произведуваат за следниве намени: премотување и намотување на стреч, АЛУ, ПЕ, самолепливи ленти, етикети, адинг ролни како и хилзни произведени за посебните потреби на прехрамбено и индустриско производство.

Хартиените хилзни можат да се изработат со дијаметри од 12,7мм до 100мм, како и минимална должина од 10мм, со можности внатрешениот дел и надворешениот омот бидат печатени по барање на клиентот.


Побарајте понуда
hartieni hilzni 1
hartieni hilzni 2
hartieni hilzni 3