Хартиени индустриски цевки

Хартиените индустриски цевки се наменети за хартиена, графичка, текстилна и друга преработувачка индустрија, со цел премотување на разни видови на хартии, фолии, текстил и други матријали, полнење на материјали за стабилност, цврстина, нивна заштита итн

Хартиени индустриски хилзни
Хартиени хилзни

Хартиени хилзни

Хартиените хилзни се произведуваат за следниве намени: премотување и намотување на стреч, АЛУ, ПЕ, самолепливи ленти, етикети, адинг ролни како и хилзни произведени за посебните потреби на прехрамбено и индустриско производство.

Украсни цилиндрични кутии

Овие кутии можат да се користат како малопродажно пакувања и воедно како амбалажа која може да му послужи на клиентот за понатамошна примена.

Украсни цилиндрични кутии
Комерцијални цилиндрични кутии

Комерцијални цилиндрични кутии

Иделно за пакување на вашите производи: часовници, накит, текстил, дипломи, козметика итн. или пак сакате да им подарите нешто на своите вработени, партнери, соработници, ние ќе креираме креативна и квалитетна кутија.

Кутии за прехранбена индустрија

Со обезбедена потврда од Агенцијата за Храна и Ветеринарство, долги години креираме амбалажа за прехранбената индустрија, која е безбедна за контакт со храна, допринесувајќи за привлечноста и уникатноста на самиот продукт.

Кутии за прехранбена индустрија