Хартиени индустриски цевки

Хартиените индустриски цевки се наменети за хартиена, графичка, текстилна и друга преработувачка индустрија,со цел премотување на разни видови на хартии, фолии, текстил, и други матријали, полнење на материјали за стабилност, цврстина, нивна заштита итн.

Овој тип на цевки се достапни со следниве димензии и карактеристики:

  • Дебелина на ѕид: 0,3мм до 10,5мм,
  • Должина цевка: по барање
  • Материјали: сиво сив картон, шренц, флутинг, теслајнер крафт, и други материјали со цел да ги пресретнеме вашите барања и потреби.

Побарајте понуда
hartieni industriski 1
hartieni industriski 2
hartieni industriski 3
hartieni industriski 4