Комерцијални цилиндрични кутии

Иделно за пакување на вашите производи: часовници, накит, текстил, дипломи,козметика итн. или пак сакате да им подарите нешто на своите вработени, партнери, соработници, ние ќе креираме креативна и квалитетна кутија.

Овој тип на кутии може да бидат изработени со:

  • со хартиено затворање на капакот и дното
  • со метално затворање на капакот и дното
  • пластично затворање на капакот и дното
  • комбинација од трите

Комерцијалните кутии се прилагодливи на потребите, со поволна цена, лесни за доставување како и соодветни за безбедно пакување на продуктите.

Како и украсните кутии, кутиите за комерцијална употреба може да се изработат со надворешен и внатрешен омот во најразлични бои и дизајн даден од страна на клеинтот, со можност за

  • пластифицирање на надворешниот омот, со цел поголема заштита на хартијата
  • златен и друг печат на надворешната етикета кој ќе ја збогати кутијата
  • сунѓерест дел, со цел да се заштити продуктот кој ќе биде спакуван во кутијата.

Побарајте понуда
ukrasni kutii 1
ukrasni kutii 2
ukrasni kutii 3
ukrasni kutii 4
ukrasni kutii 5
ukrasni kutii 6