Украсни цилиндрични кутии

Цилиндричните кутии се изработуваат во неколку варијанти

  • со хартиено затворање на капакот и дното
  • со метално затворање на капакот и дното
  • пластично затворање на капакот и дното
  • комбинација од трите

Овие кутии можат да се користат  како  малопродажно пакувања и воедно како амбалажа која може да му послужи на клиентот за понатамошна примена.Притоа, кутиите може да се изработат со надворешен и внатрешен омот во најразлични бои и дизајн, како и додатни можности:

  • пластифицирање на надворешниот омот, со цел поголема заштита на хартијата
  • златен и друг печат на надворешната етикета кој ќе ја збогати кутијата

Побарајте понуда
ukrasni kutii 1
ukrasni kutii 2
ukrasni kutii 3
ukrasni kutii 4
ukrasni kutii 5
ukrasni kutii 6